2

Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

Login

Inregistrati-va

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

HOSPICE Casa Sperantei deruleaza in perioada 1 mai 2013- 30 aprilie 2016, in parteneriat cu Spitalul Saint Gallen Elvetia si Fundatia Median Research Centre Romania, un proiect care isi propune sa dezvolte un model pilot de abordare paliativa in comunitate pentru pacientii cu cancer din Romania. In prima parte a acestui proiect s-a desfasurat un studiu calitativ si cantitativ prin care am incercat sa evidentiem cat mai obiectiv disparitatile/barierele pe care pacientii cu cancer le intampina in accesarea de servicii adecvate in comunitate. S-au colectat studii de caz si s-au desfasurat grupuri focus in 4 judete pilot (Brasov, Iasi, Cluj, Bucuresti), iar datele obtinute au stat la baza unui chestionar. 

Contributia si experienta dumneavoastra personala sunt importante pentru a putea colecta datele necesare descrierii contextului actual al serviciilor, ceea ce ne va permite sa identificam interventiile cele mai potrivite pentru inlaturarea disparitatilor/barierelor pe care le intampina bolnavii de cancer in comunitate. De aceea va rugam sa alocati acum 10 minute completarii acestui CHESTIONAR online https://www.surveymonkey.com/s/M7CZX8T 

Va multumim pentru contributie! 

1

În atenția Asistenților Medicali care au absolvit
examenul de Grad Principal
sesiunea 2011
!

            OAMGMAMR filiala Neamț eliberează, până la data de 20 iunie 2014, adeverințele de confirmare în grad principal pentru asistenții medicali care au promovat examenul în sesiunea 2011. Adeverințele se ridică personal de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț.
            Asistenții medicali care nu ridică aceste adeverințe de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț până la data stabilită, le vor ridica de la Ministerul Sănătății, Direcția Generală Resurse Umane și Certificare.

1

Asistentii medicali pot aplica la
„Transformational Leadership Programme for Palliative Care Nurses”
pana la data de 20 mai


Acesta este un program-pilot educational al fundatiei HOSPICE Casa Sperantei derulat in parteneriat cu End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC) USA si cu sprijin financiar din partea fundatiei Bristol-Myers Squibb (BMS) USA –Bridging Cancer Care initiative in Central and Eastern Europe. Urmareste dezvoltarea asistentilor medicali din Romania, Ungaria, Cehia, Polonia si Rusia, ca lideri in ingrijiri paliative. Aplicantii trebuie sa fie buni cunoscatori ai limbii engleze (scris si vorbit),sa lucreze de minim 2 ani intr-un serviciu de paliatie si sa se angajeze la derularea unui proiect de dezvoltare in propriul serviciu, in urmatoarele 12 luni. Pana la data de 20 mai 2014 se primesc aplicatiile online (aplicatia trebuie sa includa un proiect pe ingrijiri paliative care sa fie derulat de aplicant in serviciul in care lucreaza, CV, scrisoare de recomandare, toate in limba engleza). Cei 20 de asistenti medicali selectati vor participa la un curs rezidential intensiv, la Brasov, in perioada 22-28 septembrie 2014 dupa care lunar participa la conferinte skype pentru mentorizare din partea formatorilor in vederea asigurarii reusitei proiectului fiecarui participant. Pana in septembrie 2015 (nu 2016- ne cerem scuze pentru eroare) cursantii se obliga sa participe activ la doua evaluari la distanta la 6 respectiv 12 luni de la cursul rezidential, menite sa supervizeze progresul participantilor si imbunatatirea programului de leadership.

1

In atentia Asistentilor Medicali

Reavizarea CERTIFICATELOR DE MEMBRU pentru ANUL 2014
va începe la data de 13.01.2014,
conform prezentei programări:
REAVIZARE 2014


Documente necesare pentru reavizare 
1

In atentia Asistentilor Medicali

Adeverintele provizorii de Grad Principal sesiunea 2013
vor fi eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R. Neamt
in zilele de Marti si Vineri intre orele 08:00 - 14:00.

1

In atentia Asistentilor Medicali

            Prin referatul nr. EN 325/15.01.2014, Ministerul Sănătății a aprobat modelul adeverinței provizorii  de grad principal sesiunea 2013, adeverințe ce vor fi eliberate de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț.

REFERAT DE APROBARE


In perioada 11-12 decembrie 2013, a avut loc examenul de grad principal, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de liceu sanitar.
Incepând cu ianuarie 2014 ne confruntăm cu solicitări de eliberare de adeverinţe care atestă promovarea examenului.
Având în vedere că achiziţionarea şi eliberarea acestora presupune o perioadă lungă de timp, propunem să se aprobe ca filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care deţin situaţia să elibereze adeverinţele provizorii, conform modelului anexat, acestea urmând a fi semnate de către preşedintele comisiei de examen şi preşedintele/vicepreşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Director General,
Beatrice Nimereanu

1

LEGE Nr. 3 5 8 din 18 decembrie 2013
pentru modificarea art. 196A1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 21 decembrie 2013


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Articolul 196A1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 196A1
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.
(2) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.
(3) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.
(4) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 18 decembrie 2013. Nr. 358.

1

In atentia Asistentilor Medicali BFT SI RADIOLOGIE!

Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit, de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Managament şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, adeverinţele pentru candidaţii care au participat la examenul de obţinere a specializării în Balneofiozioterapie, respectiv Radiologie şi Imagistică medicală. Documentele se ridică personal, de la sediul OAMGMAMR Iaşi, pe baza cărţii de identitate şi a semnăturii de primire. În urma examenului desfăşurat în centrul universitar Iaşi, în perioada 8-22 octombrie, 36 de asistenţi medicali au obţinut recunoaşterea specializării în Balneofiozioterapie, iar 77 în Radiologie şi imagistică medicală.

1

Curs Infectii Nosocomiale

Stimați colegi, vă reamintim că aveți obligația,
conform cap. V din Programul Național de Educație Medicală Continuă
,
de a participa o dată la 3 ani, la un cursul de
Infectii Nosocomiale .
Asistentii medicali care nu au urmat acest curs in ultimii 3 ani nu vor fi reavizati in 2014.

Taxa de participare este de 25 lei si este creditat cu 10 de credite. .
Cursul se va organiza in functie de numarul de inscrisi

Relaţii şi înscrieri la:

Piatra Neamt - Telefon: 0233 224 737, 0728 939 539
Roman - Dra. Mihalache Georgeta: 0728 939 535
Târgu Neamţ - Dna. Onişoru Elena: 0744 771 230
Bicaz: Dna. Mazarianu Camelia: 0728 939 541


1

In atentia Asistentilor Medicali

Va informam ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 285 din 21.05.2013, Ordinul privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie.
MONITORUL OFICIAL NR. 285 DIN 21.05.2013.pdf

 

2

 

6 mai mult
1

2

1 Examen de GRAD PRINCIPAL.

1

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1
Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

2 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1

1
Adeverinţă pentru Străinătate.

1

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei